Assessoria Baix Llobregat

Àrea Comptable

 

L’àrea comptable s’encarrega de portar la comptabilitat dels clients i proporcionar-los informació financera rellevant per a la presa de decisions. L’assessor comptable és l’encarregat de garantir el compliment de totes les obligacions comptables i fiscals.

La comptabilitat no es limita a controlar el compliment dels llibres comptables obligatoris per Llei. De fet també constitueix un element fonamental per al control operatiu de l’empresa.

El nostre sistema de treball s’adaptarà a les necessitats del client, buscant un flux d’informació fluid i eficaç.

Els nostres serveis inclouen:

  • Planificació i direcció comptable per a societats i persones físiques
  • Comptabilització de les operacions de la societat
  • Confecció dels Llibres Oficials obligatoris (Diari, Inventari i Comptes Anuals, Memòria anual)
  • Estudi i confecció dels estats comptables amb la periodicitat requerida per cada un dels nostres clients
  • Anàlisi i comentari periòdic del resultat dels balanços
  • Formulari de les Comptes Anuals i dipòsit de les mateixes en el Registre Mercantil corresponent

En definitiva, l’àrea comptable en una assessoria és fonamental per portar un control financer adequat i garantir el compliment de les obligacions legals i fiscals. A més, proporciona informació financera rellevant per a la presa de decisions dels clients.

 

Planificació i direcció comptable per a Societats i Persones Físiques

Oferim serveis de planificació i direcció comptable tant per a societats com per a persones físiques. Ens encarreguem d’organitzar i gestionar de manera efectiva els registres financers i comptables dels nostres clients, assegurant una correcta planificació dels seus recursos i una direcció sòlida en matèria comptable.

 

Comptabilització de les operacions de la Societat

Realitzem la comptabilització precisa i minuciosa de totes les operacions de la societat, assegurant l’exactitud i fiabilitat de la informació financera. El nostre equip d’experts comptadors s’encarregarà de registrar totes les transaccions financeres de l’empresa de manera adequada i oportuna.

 

Confecció dels Llibres Oficials obligatoris (Diari, Inventari i Comptes Anuals, Memòria anual)

Ens ocupem de l’elaboració i manteniment dels llibres oficials que exigeix la legislació vigent, com el Diari, Inventari i Comptes Anuals, així com la Memòria anual. El nostre objectiu és assegurar el compliment dels requisits legals i facilitar als nostres clients un correcte seguiment de la seva informació comptable.

 

Estudi i confecció dels estats comptables amb la periodicitat requerida per cadascun dels nostres clients

Realitzem un estudi exhaustiu dels estats comptables dels nostres clients, confeccionant informes i reportis financers. Adaptem la nostra periodicitat d’anàlisi i presentació d’informes a les necessitats específiques de cada client, garantint el compliment dels terminis establerts.

 

Anàlisi i comentari periòdic del resultat dels balanços

Proporcionem una anàlisi detallada i un comentari periòdic del resultat dels balanços financers, amb la finalitat de brindar als nostres clients una visió clara i precisa de la seva situació econòmica. Oferim recomanacions i estratègies per a optimitzar el seu rendiment financer i aconseguir les seves metes.

 

Formulari dels Comptes Anuals i dipòsit de les mateixes en el Registre Mercantil corresponent

Ens ocupem de l’elaboració i emplenament precís del formulari dels Comptes Anuals i del seu dipòsit en el Registre Mercantil corresponent. El nostre equip s’assegura de seguir tots els procediments legals i administratius necessaris per a garantir la correcta presentació dels informes financers.

Pàgina web creada i finançada amb fons del Kit Digital

Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU
Gobierno de España, plan  de recuperación, transformación y resiliencia